Pohjanvartio – kansallismielisen katutoiminnan yhteistyöjärjestö

Pohjanvartio on keväällä 2021 perustettu järjestö kansallismielisille suomalaisille, jotka tahtovat saada toiminnalleen vipuvoimaa verkostoitumalla muiden samanmielisten kanssa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on voimakkainta silloin, kun se perustuu yhteistyöhön eikä poteroitumiseen.

Esittelemme seuraavaksi toimintatapamme ja periaatteemme. Tämän artikkelin lopusta löydät myös ohjeet, kuinka voit ottaa yhteyttä ja hakea mukaan toimintaamme!

Kuinka toimimme

Pohjanvartiossa on mukana kansallismielisiä suomalaisia eri järjestötaustoista. Mukaan liittyminen ei edellytä aiempaa järjestötaustaa eikä sitoutumista muiden järjestöjen ideologioihin tai poliittisiin tavoitteisiin.

Tällä hetkellä Pohjanvartio perustuu paikallisista toveriryhmistä, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Ryhmät toteuttavat paikallisesti ja valtakunnallisesti toimintaa. Toimintaa suoritetaan itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden toveriryhmien tai kokonaan muiden kansallismielisten järjestöjen kanssa.

Pohjanvartio ei pyri puolueeksi. Jätämme parlamentaarisen vaikuttamisen muille järjestöille keskittyen itse niin sanottuun metapolitiikkaan katutasolla. Toisin sanoen pyrimme vaikuttamaan julkisilla tempauksilla yleiseen ilmapiiriin, mikä edistää kaikkia kansallismielisiä hankkeita – myös puoluehankkeita.

Pidämme tärkeänä, että kansallismieliset tukevat vaalitoreilla, urheilutapahtumissa, konserteissa ja keskustelutilaisuuksissa tehtyä työtä myös katutason toiminnalla. Yhdessä poliittisen vaikuttamisen eri muodot rakentavat eheän kokonaisuuden, jonka voimin voimme viedä kaikkia suomalaisen yhteiskunnan tasoja askel kerrallaan kohti uutta itsenäistymistä.

Keitä olemme

Järjestön nimi viittaa suomalaiseen pohjoiseen identiteettiimme sekä kansallismielisten velvollisuuteen vartioida ja puolustaa maatamme niin ulkoisia kuin sisäisiäkin uhkia vastaan. Vaarallisimmat uhat tällä hetkellä ovat poliittisen eliitin toteuttama väestönvaihtopolitiikka sekä globaali liittovaltiokehitys, jossa Suomi alistetaan ulkomaalaisen suurpääoman orjaksi.

Tunnuksemme on muinainen suomensukuisten kansojen symboli, joka useimmiten tulkitaan auringoksi. Aurinko puolestaan edustaa muinaissuomalaisessa ajattelussa muun muassa aktiivisuutta, voimaa, uuden luomista ja voittoa.

Nykyään tunnuksen voi nähdä myös suomensukuisten marien valtion lipussa. Marit ovat harvoja suomensukuisia kansoja, jotka pitävät edelleen kiinni muinaisista tavoistaan, symboleistaan ja viisaudestaan. Tunnusvalinnallamme painotamme suomalaisen perintömme ainutlaatuisuutta, suomensukuisten heimojen kohtalonyhteyttä ja tahtoamme herättää muinaissuomalainen maailmankuva henkiin myös nyky-Suomessa.

Mitä vastustamme

Euroopan rappio viime vuosikymmeninä on herättänyt suuret ihmisjoukot vastustamaan massamaahanmuuttoa ja kulttuurimarxismia. Nämä ovat kuitenkin vain oireita taudista, joka on jäytänyt eurooppalaisia kansakuntia jo kauan ennen kuin mantereen pääkaupungit alkoivat muistuttaa Lähi-idän basaareja.

Euroopan perimmäinen tauti on sen henkinen tyhjiö. Muinaiset arvot, perinteet, kertomukset ja symbolit on hylätty. Ne on korvattu “tasa-arvon” ja “demokratian” maallisella uskonnolla. Uuden uskonnon kyseenalaistajat joutuvat nyky-Euroopassa järjestelmällisesti noitavainojen kohteiksi, ja jokainen “menestystä” tavoitteleva kansalainen pakotetaan julkisesti vannomaan uskollisuuttaan globalistien ja kulttuurimarxistien valheita kohtaan.

Uusi maallistunut valtionuskontomme ei ole kuitenkaan kyennyt vastaamaan ihmisille tärkeisiin perustaviin kysymyksiin, sillä tasa-arvouskonto ruokkii vain eurooppalaisten itseinhoa ja materialismia. Siksi sieluissamme on suuri tyhjiö. Ei olekaan ihme, että nopeasti yleistyvät mielenterveysongelmat ja sairaalloiset elämäntavat sekä yhteiskunnallinen pirstaloituminen näivettävät Eurooppaa, vaikka materiaalisesti elämme yltäkylläisyyden aikakautta. Tämä tauti on taltutettava kokonaisuudessaan, ei ainoastaan oireiden osalta.

Mihin tähtäämme

Tahdomme päästä eroon kansainvälisyysajattelusta ja rakentaa Suomen, joka on jälleen suomalainen niin hengellisesti kuin myös perimältään ja poliittiselta järjestelmältään. Tahdomme jatkaa työtä, jonka heimoaktivistit ja suojeluskuntaliike käynnistivät 1900-luvun alussa ennen kuin idän ja lännen globalistit orjuuttivat Suomen.

Kansallismielinen yhteiskunta kasvattaa jäsenistään juuristaan tietoisia, perimätietoa ylläpitäviä, urheilullisia sekä luontoa ja perhettä kunnioittavia kansalaisia. Kansallismielinen yhteisö on vastakohta kapitalistisille ja kommunistisille massayhteiskunnille, joissa kaikki mitataan rahassa. Kansallismielinen yhteisö on poliittisesti itsenäinen ja se edustaa taloudellisesti kolmatta tietä.

Kansallismielisille poliittinen työ on ennen kaikkea keino, jolla voimme elää todeksi kohtalomme osana suomensukuisten heimojen ikiaikaista ketjua. Kansallismielisyys ei ole ensisijaisesti älyllinen harjoite tai kasa historiankirjoja. Kansallismielisyys on elämäntapa, joka juuri nyt velvoittaa meidät puolustamaan maatamme historiallista uhkaa vastaan. Voitto ja tappio ovat toissijaisia kysymyksiä siihen nähden, että isänmaallisen toiminnan avulla voimme kohottaa itsemme osaksi esi-isiemme aloittamaa jaloa jatkumoa. Toiminta kansamme puolesta on meille itseisarvo!

Miten pääset mukaan toimintaan

Mikäli allekirjoitat edellä mainitut periaatteemme ja olet kunniallinen suomalainen, kutsumme sinut mukaan toimintaan.

Helpoin tapa liittyä on tutustua paikalliseen toveriryhmään, jonka kautta voit myöhemmin verkostoitua myös eri puolilla Suomea toimivien Pohjanvartion jäsenten kanssa.

Lähetä sähköpostia alla olevaan osoitteeseen, esittele itsesi ja kerro, missä päin Suomea asut. Välitämme tiedot paikalliselle toveriryhmälle, joka ottaa sinuun yhteyttä. Mikäli haluat, voimme järjestää pgp-salatun yhteyden.

Ota yhteyttä: [email protected]